Páginas

sábado, 5 de enero de 2013

El debat...

Fa unes setmanes, aprofitant que estaven donant a classe la integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics, la mestra ens va proposar dividir-nos en tres grups i fer un debat. Així doncs que ens vàrem posar en marxa , la mestra ens va repartir a cada grup un rol diferent, un grup eren els docents, un altre el centre educatiu i l’últim era el govern. D’aquesta manera, per poder conduir el debat sense sortir-nos massa del tema, ens va donar unes qüestions.
El meu grup teníem que respondre a les qüestions relacionades amb el centre educatiu i aquestes varen ser les següents:
           Com a centre:
Quin són els objectius que voleu que el centre assoleixi?
· Obrir el centre a la societat.
· Que hi hagi un feedback entre la societat i l’escola i viceversa
· Evitar l’analfabetisme digital.
Com donaríeu respostes a les demandes dels mestres?
· Mitjançant formació docent.
· Recolzament per part dels companys.
· Creació d’un bloc de dubtes.
Com ho planificaríeu, organitzaríeu per tal que no es veies o no fos una acció aïllada d’un centre?
· Creació de projectes compartits en xarxa amb altres escoles (locals/ nacionals/ internacionals).
· Compartir serveis d’altres institucions o entitats culturals públiques com: biblioteques, museus...
Quin tipus de recursos necessitaríeu?
· WIFI.
· Ordinadors.
· Projectors.
· Pissarres digitals.
· Càmeres digitals.
Com organitzaríeu el centre per donar resposta a les necessitats plantejades?
· Dispositius mòbils.
· Sales especialitzades.
Què demanaríeu als mestres?
· Col·laboració.
· Implicació.
· Motivar als infants i pares.
· Escoltar.
· Empatia.
· Respecte.
· Temps.
· Responsabilitat.
· Paciència.
Què demanaríeu al Govern?
· Recursos econòmics per a cursos, materials...
· Manteniment.
· Modificació del currículum, afegint major importància i concreció amb les TIC.
Una vegada vàrem respondre aquestes preguntes, començarem amb el debat. Cadascú va exposar els interessos i els ideals que tenia, però va haver un moment que ens vàrem tenir que aturar. Ens vàrem adonar de que ens estàvem atacant i tirant en cara totes les mancances que ara mateix pateix el sistema educatiu i no ens estàvem escoltant. Consegüentment, vàrem reconduir el debat i ens escoltarem. Això va provocar que ens adonéssim de que tots estàvem perseguint el mateixos interessos: Unir tot el sistema educatiu (els docents, el centre educatiu i el govern)  propiciant uns nous canvis que condueixin a una bona educació dels infants on les TIC tinguessin cabuda i formessin part d’aquesta educació.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario