Páginas

lunes, 5 de noviembre de 2012

Sabem què és una "Cacera del Tresor"?

L’altre dia a classe vàrem fer petits grups de tres o quatre persones, el meu estava composat per na Pilar, na Lucia, na Noelia i jo. La tasca que havíem de fer era descriure les parts que tenia una “cacera del tresor” veient exemples, així que nosaltres varem arribar a la conclusió de que una “Cacera del Tresor” consta de quatre parts:
 
Primera Part. Introducció:
- Es planteja el tema que volem tractar.
Segona Part. Preguntes:
- Questions que es fan als infants per veure si saben extreure informació de la web.
Tercera Part. Recursos:
-  Són pàgines web que serveixen per a que els infants puguin adquirir nova informació sobre el tema que estan tractant i puguin respondre a les preguntes plantejades.
Quarta Part. La Gran Pregunta:
- És una pregunta que es fa als infants envers el tema tractat, que serveix per a que reflexionin i exposin tots els aprenentatges que han fet durant tot el procés.
I aquesta va ser la petita reflexió que vàrem fer després de veure un parell d’exemples.

Exemples de "Caceres del Tresor"

No hay comentarios:

Publicar un comentario