Páginas

miércoles, 9 de enero de 2013

Escola, família i TIC…

Com ja he fet menció a entrades anteriors, vivim en una societat en la que les noves tecnologies estan molt presents, així que és absurd que aïllem als infants d’aquesta realitat a l’escola, ja que és el que fora de l’escola es trobaran.
Per aquest motiu, considero que les famílies és un bon recurs amb el que els mestres han de treballar. Si coneixem a les famílies i el seu entorn podem saber la manera de pensar que tenen envers les TIC i podem extreure molt de profit d’elles. Entre tots podem fer una escola oberta a la societat, on tots puguin participar i aportar coneixements per la formació dels seus nens, ja sigui convidant a les famílies a exposar els seus coneixements o pel contrari, convidar-les per a que puguin aprendre coses sobre les noves tecnologies.
Per dur a terme aquest fet, considero que un simple mestre no pot dur a terme tota aquesta tasca, sinó que cal d’un equip directiu i una comunitat educativa oberta, en la que tots vagin a una. És a dir, que considerin les TIC com un recurs educatiu, on tots participin per poder dur endavant aquest projecte, on la implicació de tots sigui constant i innovadora.
Penso que és primordial que cada component de la comunitat educativa adopti un rol diferent, on cada persona sàpiga en tot moment quina és la seva tasca i no sobrecarregar massa a una sola persona. Crec que això és important, ja que un tot tol no pot tirar del carro. Penso que un canvi de les dimensions que suposen les TIC dins les escoles, cal d’una preparació i implicació de tots, on mestres, famílies i equip directiu vagin a una.
Tanmateix, crec que un dels eixos més importants cap a les innovacions és la MOTIVACIÓ, el que produeix que tots els canvis siguin possibles i favorables per l’educació i junt aquesta, el coneixement de les persones que habiten l’escola, la informació que ens poden donar i que podem donar, la formació, la participació i la col·laboració de tots.
Perquè tot allò unit és molt beneficiós, una escola composada per aquest factors rodaria per si mateixa, no caldria d’esforços extra ni de sacrifici, sinó d’una simple implicació. D’aquesta manera les escoles tindrien una carta de presentació, la que podria ser una pàgina web creada per tots.

No hay comentarios:

Publicar un comentario