Páginas

sábado, 20 de octubre de 2012

És suficient el que diu la normativa? Realment s'està aplicant a les escoles?

Després d’haver llegit la normativa que fa referència a les aplicacions de les TIC als processos educatius, penso que està molt bé inserida tant a la LOE com al currículum d’educació infantil de les Illes Balears. El problema que trobo és que, per molt ben exposat que estigui als documents oficials, aquesta normativa considero que no segueix gaire control, per tant, a les escoles es fa el que consideren més oportú, o senzillament, el que pensen que és més fàcil d’aplicar.
Així doncs, penso que està molt bé que aquests aspectes quedin reflectits als documents oficials, però, els que realment poden canviar la manera d’educar i aproximar als infants al ús de les TIC, són els mestres i educadors. Per aquest motiu, considero que les normatives tenen una certa mancança, ja que a cap banda posa que els mestres per dur a terme el que se’ls demana, han de fer un reciclatge i tenir la iniciativa d’aprendre a utilitzar aquestes noves eines dins les aules.
Cal remarcar, que moltes vegades no s’aplica aquesta normativa perquè els centres segueixen una metodologia massa tradicional o, perquè no compten amb recursos tecnològics per poder-lo dur a la pràctica. Tanmateix en aquest sentit, considero que els mestres d’aquestes escoles haurien de tenir la iniciativa d’introduir aquesta nova metodologia envers les TIC i donar noves oportunitats als alumnes, ja que es corre el risc de no donar unes situacions d’aprenentatge molt enriquidores, doncs les noves tecnologies cada vegada estan més presents a la nostra societat.
I per finalitzar, volia esmentar que hi ha moltes escoles que si han introduït aquesta nova de forma d’educar dins les aules, però que encara queda molt de camí que recórrer per a que aquestes noves eines es normalitzin.

No hay comentarios:

Publicar un comentario