Páginas

domingo, 7 de octubre de 2012

Article: “Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación” Manuel Area Moreira (2002)

L’article titulat “Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación” fa un repàs per les diferents etapes per les quals ha passat la nostra societat. Així doncs, es considera que en l’actualitat estam vivint la “tercera revolució industrial” ja que s’està produint una important transformació de les estructures i processos de producció econòmica, de les formes de vida i de la cultura dels ciutadans, així com també de les relacions socials.

D’aquesta manera, com a tots els canvis que s’han produït al llarg de la història, per ha que hi hagi una variació s’han de donar unes condicions socials i sense els avanços tecnològics no es podrien dur a terme aquests canvis, ja que una cosa condiciona a l’altra. Actualment, les noves tecnologies de la comunicació i de la informació, s’han anat generalitzant degut a les noves característiques socials, econòmiques i culturals, i és per aquesta raó per la qual ha aparegut la globalització com a fenomen històric mes representatiu.
La globalització,  es un procés que s’ha anat desenvolupant abans de l’aparició de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació i aquestes a la vegada, són causa d’incrementar aquest procés, ja que fa possible que la informació i la transmissió de dades circulin quasi a l’instant al voltant de tot el planeta. Així mateix, les tecnologies digitals no són les causants directes de les transformacions mundials, però ajuda a aquest canvis, que s’han anat produint gràcies a la societat del consum.
A la pregunta: quin model de la informació volem construir i quin paper juguen les noves tecnologies en el procés? L’autor fa un anàlisi on nombra les diferents perspectives des d’on es pot respondre a aquesta qüestió i ens esmenta els avantatges i els inconvenients.
Per una banda,  les tecnologies digitals faciliten la interacció entre les persones, ja sigui oralment, de forma escrita o en forma d’audiovisual, gràcies a que són instantànies i pots comunicar-te en temps real. Aquestes s’han convertit en un objecte quotidià que ens permet estar sempre informats i a més ens permeten experimentar nous modes d’organització i participació ciutadana com associacions, fundacions, organitzacions no governamentals...
Però per altra banda, aquestes tecnologies digitals també són considerades com una amenaça per al conjunt de la vida humana, ja que s’han produït uns canvis massa accelerats, cosa que ha conduit a que la població no hagi tingut temps d’adaptar-se i siguin analfabets tecnològics o, a que es faci mal us d’aquestes i no es sàpiga tractar la informació rebuda de manera correcta.
Pel que fa a l’àmbit educatiu, la generalització de l’ús de les noves tecnologies, ha fet que els adults i especialment els educadors, s’hagin d’adaptar a la nova realitat i hagin adquirir competències en relació aquestes, a fi de que els al·lots que tenen al seu càrrec, facin un bon ús de la informació i dades rebudes i, saber distingir la rellevància del que troben i llegeixen per la xarxa.
En aquest sentit considero, que és un esforç moral que tot docent hauria de dur a terme per a que els seus alumnes prenguessin interès pel que estan donant a classe i apropar la nova realitat a l’escola. Per tant, estic totalment d’acord amb el que dius en Area al seu escrit, que hi ha que renovar les concepcions pedagògiques i modificar el model d’ensenyança, ja que actualment el mestre no és el centre global de coneixements i no cal que els infants facin aprenentatges memorístics, sinó que es tracta de que els nens puguin ser autònoms per buscar informació i sàpiguen reflexionar envers la mateixa, seleccionar allò que els interessa i prenguin consciència del que han fet.
En conclusió, cada vegada hi ha més instrucció fora de l’escola, per això cal que els avanços tecnològics es facin servir per aprendre a aprendre i això només es fa alfabetitzant a  tota la comunitat educativa, tractant de dirigir a que els infants facin un bon procés d’aprenentatge.

No hay comentarios:

Publicar un comentario